4 Cách Tính Tuổi Trong Excel Với Ví Dụ Chi Tiết Dễ Hiểu

Cách tính tuổi trong Excel là một trong những kỹ năng cơ bản mà mọi người cần phải biết để thực hiện các phép tính cơ bản. Để tính tuổi trong Excel, người dùng cần phải biết cách sử dụng hàm TODAY, hàm YEAR và hàm DATEDIF. Trong bài viết này, Học Office sẽ hướng dẫn chi tiết về cách tính tuổi trong Excel và cách áp dụng nó vào các trường hợp thực tế.

Cách tính tuổi trong Excel bằng hàm TODAY

Để tính tuổi, bạn cần biết ngày hiện tại. Trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm TODAY để lấy ngày hiện tại. Hàm này trả về ngày hiện tại theo định dạng ngày tháng năm.

Cú pháp hàm TODAY như sau:

=(TODAY()-X)/[số ngày trong năm].

Cách tính tuổi trong Excel bằng hàm TODAY
Cách tính tuổi trong Excel bằng hàm TODAY

Cách tính tuổi trong Excel bằng hàm YEAR

Sau khi có được ngày hiện tại, bạn cần lấy năm sinh của mình. Trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm YEAR để lấy năm của một ngày cụ thể.

Cú pháp hàm YEAR như sau:

=YEAR(NOW())-YEAR().

  • YEAR(NOW()) là năm hiện tại.
  • YEAR() là năm ở ô có chứa ngày, tháng, năm sinh của bạn để tính tuổi.
Cách tính tuổi trong Excel bằng hàm YEAR
Cách tính tuổi trong Excel bằng hàm YEAR

Cách tính tuổi trong Excel bằng hàm DATEDIF

Sau khi có được ngày hiện tại và năm sinh, bạn có thể sử dụng hàm DATEDIF để tính tuổi. Hàm DATEDIF tính số ngày giữa hai ngày cụ thể. Trong trường hợp tính tuổi, chúng ta sẽ tính số ngày giữa ngày hiện tại và ngày sinh nhật của mình, sau đó chia kết quả cho 365 (hoặc 366 nếu đó là năm nhuận) để tính tuổi.

Cú pháp hàm DATEDIF như sau:

=DATEDIF(start_date,end_date,”unit”)

  • start_date: ngày bắt đầu
  • end_date: ngày kết thúc
  • unit: đơn vị tính toán (bao gồm “d” cho ngày, “m” cho tháng và “y” cho năm)

Ví dụ: Nếu ngày sinh nhật của bạn là 10/04/1990 và ngày hiện tại là 09/04/2023, bạn có thể sử dụng công thức sau để tính tuổi của mình trong Excel:

=DATEDIF(“10/04/1990″,TODAY(),”y”)

Cách tính tuổi trong Excel bằng hàm DATEDIF để tính tuổi
Cách tính tuổi trong Excel bằng hàm DATEDIF để tính tuổi

Kết quả trả về sẽ là số tuổi của bạn, được tính toán dựa trên ngày hiện tại và ngày sinh nhật của bạn.

Cách tính tuổi trong Excel bằng các hàm kết hợp

Ngoài việc sử dụng các hàm TODAY, YEAR và DATEDIF để tính tuổi, chúng ta còn có thể áp dụng nhiều phương pháp khác để tính tuổi trong Excel. Dưới đây là một số phương pháp khác mà bạn có thể áp dụng:

1. Sử dụng hàm INT và YEARFRAC

Cách này sử dụng hai hàm là INT và YEARFRAC để tính toán tuổi. Đầu tiên, ta sử dụng hàm YEARFRAC để tính số năm giữa ngày sinh và ngày hiện tại. Sau đó, ta sử dụng hàm INT để lấy phần nguyên của kết quả và tính toán số tuổi.

Cú pháp:

=INT(YEARFRAC(date_of_birth, TODAY()))

Cách tính tuổi trong Excel bằng các hàm kết hợp
Cách tính tuổi trong Excel bằng các hàm kết hợp

Ví dụ: Nếu ngày sinh nhật của bạn là 10/04/1990 và ngày hiện tại là 09/04/2023, bạn có thể sử dụng công thức sau để tính tuổi của mình trong Excel:

=INT(YEARFRAC(“10/04/1990”, TODAY()))

Kết quả trả về sẽ là số tuổi của bạn, được tính toán dựa trên ngày hiện tại và ngày sinh nhật của bạn.

2. Sử dụng hàm TODAY và hàm INT

Cách này sử dụng hàm TODAY để lấy ngày hiện tại và hàm INT để trừ đi ngày sinh để tính tuổi.

Cú pháp:

=INT((TODAY()-date_of_birth)/365.25)

Cách tính tuổi trong Excel bằng các hàm kết hợp
Cách tính tuổi trong Excel bằng các hàm kết hợp

Ví dụ: Nếu ngày sinh nhật của bạn là 10/04/1990 và ngày hiện tại là 09/04/2023, bạn có thể sử dụng công thức sau để tính tuổi của mình trong Excel:

=INT((TODAY()-“10/04/1990”)/365.25)

Kết quả trả về sẽ là số tuổi của bạn, được tính toán dựa trên ngày hiện tại và ngày sinh nhật của bạn.

3. Sử dụng công thức IF và MONTH

Cách này sử dụng hàm IF để kiểm tra tháng sinh của người dùng và tính toán số tuổi dựa trên tháng đó. Nếu tháng sinh nhật đã qua trong năm nay, ta trừ năm sinh đi năm hiện tại. Nếu tháng sinh nhật chưa qua trong năm nay, ta trừ năm sinh đi năm hiện tại và trừ đi 1.

Cú pháp:

=IF(MONTH(date_of_birth)<=MONTH(TODAY()),YEAR(TODAY())-YEAR(date_of_birth),YEAR(TODAY())-YEAR(date_of_birth)-1)

Cách tính tuổi trong Excel bằng các hàm kết hợp
Cách tính tuổi trong Excel bằng các hàm kết hợp

Ví dụ: Nếu ngày sinh nhật của bạn là 10/04/1990 và ngày hiện tại là 09/04/2023, bạn có thể sử dụng công thức sau để tính tuổi của mình trong Excel:

=IF(MONTH(“10/04/1990”)<=MONTH(TODAY()),YEAR(TODAY())-YEAR(“10/04/1990”),YEAR(TODAY())-YEAR(“10/04/1990”)-1) Kết quả trả về sẽ là số tuổi của bạn, được tính toán dựa trên ngày hiện tại và ngày sinh nhật của bạn.

>>> Tham khảo bài viết: Cách Dùng Hàm If Trong Excel Có Ví Dụ Dễ Hiểu

4. Sử dụng công thức YEAR và TEXT

Cách này sử dụng hàm YEAR để lấy năm sinh của người dùng và hàm TEXT để định dạng ngày hiện tại theo định dạng năm tháng ngày. Sau đó, ta sử dụng hàm YEAR để lấy năm hiện tại và trừ năm sinh để tính tuổi.

Cú pháp:

=YEAR(TEXT(TODAY(),”yyyy-mm-dd”))-YEAR(date_of_birth)

Ví dụ: Nếu ngày sinh nhật của bạn là 10/04/1990 và ngày hiện tại là 09/04/2023, bạn có thể sử dụng công thức sau để tính tuổi của mình trong Excel:

=YEAR(TEXT(TODAY(),”yyyy-mm-dd”))-YEAR(“10/04/1990”)

Kết quả trả về sẽ là số tuổi của bạn, được tính toán dựa trên ngày hiện tại và ngày sinh nhật của bạn.

Các cách tính tuổi trong Excel là một tính năng phổ biến mà nhiều người sử dụng Excel thường xuyên thực hiện. Bài viết này đã giới thiệu cho bạn các phương pháp khác nhau để tính tuổi trong Excel cơ bản, bao gồm sử dụng các hàm TODAY, YEAR và DATEDIF, cũng như sử dụng hàm INT, YEARFRAC, IF, MONTH, TEXT. Việc áp dụng một trong các phương pháp trên sẽ giúp bạn tính toán số tuổi của một người nhanh chóng và dễ dàng trong Excel!

Liên hệ ngay với Học Office

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *