Hàm Hlookup Trong Excel | Cách Sử Dụng “CỰC” Đơn Giản

Hàm hlookup trong excel – một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất trong hàm hlookup. Về cơ bản thì hàm hlookup trong excel cũng sẽ có cú pháp và tính năng giống như hàm Vlookup, chúng cho phép người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu trong bảng excel với điều kiện hoặc thông tin cho trước.

Vậy đâu là cú pháp cụ thể của hàm hlookup trong excel? Cùng Hocoffice tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay để được hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến hàm hlookup này nhé!

Xem thêm:

Hàm hlookup trong excel là gì?

Hàm hlookup trong excel một trong những hàm cơ bản của excel. Hàm hlookup trong excel cho phép tìm và truy xuất một giá trị từ dữ liệu trong bảng ngang.

Chữ “h” trong hlookup là viết tắt cảu từ “horizontal” (ngang) cùng với các giá trị tra cứu phải xuất hiện ở hàng đầu tiên của bảng, di chuyển theo chiều ngang sang bên phải. Hookup hỗ trợ đối sáng gần đúng và chính xác nhất, cũng như các ký tự đại diện (* ?) để tìm các đối sánh từng phần.

Hàm hlookup trong excel là gì?

Cấu trúc hàm hlookup trong excel

Hàm hlookup trong excel cơ bản có cấu trúc như sau:

HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

– Lookup_value (Bắt buộc): Giá trị cần tìm trong hàng thứ nhất của bảng. Lookup_value có thể là một giá trị, tham chiếu hoặc chuỗi văn bản.

– Table_array (Bắt buộc): Một bảng thông tin để tìm kiếm dữ liệu trong đó. Có thể tham chiếu tới một phạm vi hoặc một tên phạm vi.

Các giá trị trong hàng thứ nhất của table_array có thể là văn bản, số hoặc giá trị logic.

Nếu range_lookup là TRUE (hoặc 1), các giá trị trong hàng thứ nhất của table_array phải được đặt theo thứ tự tăng dần: …-2, -1, 0, 1, 2,… , A-Z, FALSE, TRUE; nếu không, hàm HLOOKUP có thể đưa ra giá trị không đúng. Nếu range_lookup là FALSE (hoặc 0), thì không cần phải sắp xếp table_array.

Cấu trúc hàm hlookup trong excel

Văn bản chữ hoa và chữ thường tương đương nhau.

Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần, từ trái sang phải.

– Row_index_num (Bắt buộc): Số hàng trong table_array có giá trị kết hợp sẽ được trả về.

Nếu Row_index_num = 1 trả về giá trị hàng đầu tiên trong table_array, row_index_num = 2 trả về giá trị hàng thứ hai trong table_array,…

Nếu row_index_num nhỏ hơn 1, hàm HLOOKUP trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Nếu row_index_num lớn hơn số hàng trên table_array, hàm HLOOKUP trả về lỗi #REF!

Cấu trúc hàm hlookup trong excel

– Range_lookup (Không bắt buộc): Đây là một giá trị logic cho biết bạn có muốn HLOOKUP tìm thấy một kết quả khớp chính xác (False-0) hay kết quả khớp tương đối (True-1).

Nếu như đối số này được bỏ qua thì hàm sẽ trả về kết quả khớp tương đối (TRUE). Nói một cách dễ hiểu hơn thì neeys không tìm thấy một kết quả khớp chính xác thì hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn lookup_value.

Còn nếu như đối số này là FALSE, hàm HLOOKUP sẽ tìm một kết quả khớp chính xác. Nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ khi sử dụng hàm hlookup trong excel

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách dùng của hàm hlookup, mời bạn đọc cùng xem qua một số ví dụ cụ thể dưới đây!

1. Ví dụ 1

Xếp loại sinh viên với kết quả tương đối

Trong ví dụ này, bạn có bảng dữ liệu Excel như hình dưới đây trong đó nhiệm vụ cần làm là xếp loại sinh viên dựa trên điểm thi của họ. Đây cũng là ứng dụng rất phổ biến của hàm HLOOKUP khi sử dụng trong trường học.

Trong công thức HLOOKUP sẽ được sử dụng trong bảng Excel trên, chúng ta sẽ sử dụng các đối số sau:

– Lookup_value là D7 – ô xếp loại sinh viên mà bạn muốn tìm.
– Table_array là B2:F4 – Bảng dữ liệu mà hàm sẽ tra cứu giá trị.
– Row_index_num là 2 vì xếp loại sinh viên là hàng thứ 2 trong bảng với điều kiện cho trước.

Ví dụ khi sử dụng hàm hlookup trong excel

Range_lookup là TRUE (1) với kết quả gần đúng sẽ được trả về.

Như vậy khi bạn đặt các đối số lại với nhau và công thức để xếp loại sinh viên khi sử dụng hàm HLOOKUP sẽ là:

=HLOOKUP(C9;B3:F4;2;1)

Kết quả trả về sẽ dựa vào điểm số trung bình mà sinh viên đó đạt được để xếp loại cho phù hợp. Tiếp theo bạn chỉ cần copy công thức trên ô C7 xuống các ô phía dưới để có được kết quả xếp loại cho các sinh viên khác.

2. Ví dụ 2

Phân loại tiền thưởng với kết quả tuyệt đối

Một cách áp dụng hàm HLOOKUP trong Excel trong thực tế được sử dụng rất phổ biến trong tất cả các cơ quan, đơn vị đó là tính tiền thưởng cho mọi người dựa vào phân cấp, chức vụ trong cơ quan. Ví dụ có bảng dữ liệu Excel dưới đây và nhiệm vụ của bạn là phân chia tiền thưởng theo chức vụ của mọi người trong đơn vị.

Ví dụ khi sử dụng hàm hlookup trong excel

Trong công thức HLOOKUP sẽ được sử dụng trong bảng Excel trên, chúng ta sẽ sử dụng các đối số sau:

Lookup_value là D7 – ô tiền thưởng mà bạn muốn tìm dựa trên chức vụ của cột C.

Table_array là B2:F4 – Bảng dữ liệu mà hàm sẽ tra cứu giá trị.
Row_index_num là 2 vì xếp loại sinh viên là hàng thứ 2 trong bảng với điều kiện cho trước.

Range_lookup là FALSE (0) với kết quả chính xác sẽ được trả về.
Như vậy khi bạn đặt các đối số lại với nhau và công thức để xếp loại sinh viên khi sử dụng hàm HLOOKUP sẽ là:

=HLOOKUP(C7;B3:F4;2;0)

Kết quả trả về sẽ dựa vào chức vụ của người đó trong cột C để chọn mức tiền thưởng chính xác. Tiếp theo bạn chỉ cần copy công thức trên ô D7 xuống các ô phía dưới để có được kết quả chính xác tiền thưởng của những người khác.

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm hlookup

Khi sử dụng hàm hlookup trong excel, chắc hẳn ai ai cũng sẽ mắc phải một số lỗi điển hình như dưới đây:

– Một số lỗi thường gặp HLOOKUP tương tự với Vlookup

– Nếu giá trị Lookup value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A.

– Số thứ tự cột lấy giá trị trả về lớn số lượng cột trong vùng tham chiếu(tức Col_idxex_num lớn hơn số cột của table- array): lỗi #REF.

– Số thứ tự cột lấy giá trị trả về (tức Col_idxex_num) nhỏ hơn 1: lỗi #VALUE.

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm hlookup

Lưu ý khi sử dụng hàm hlookup

Khi sử dụng hàm hlookup trong excel, đừng quên lưu ý đến một số vấn đề được đề cập đến dưới đây:

– Hàm hlookup trong excel không phân biệt chữ hoa và chữ thường

– Hàm hlookup chỉ có thể tìm kiếm trong gàng trên cùng của bảng dữ liệu cần dò tìm

– Nếu range_lookup trả về TRUE hoặc bị bỏ qua, các giá trị trong hàng đầu tiên của bảng dữ liệu cần dò tìm phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần (AZ) từ trái sang phải.

Xem thêm: Hàm Mod Trong Excel Là Gì? Công Thức – Cách Dùng Đơn Giản

Nguyên nhân khiến hàm hlookup không hoạt động

Trong quá trình sử dụng hàm hlookup trong excel, nếu như bạn không nhận được kết quả như phù hợp hoặc gặp phải lỗi gì thì có thể sẽ do một trong những nguyên nhân dưới đây:

– Các số được định dạng dưới dạng văn bản trông giống như số luôn là yếu tố khiến nhiều công thức trong excel gặp lỗi, bao gồm cả HLOOKUP.

– Giá trị tra cứu vượt quá 255 ký tự: Tất cả các hàm tra cứu trong Excel chỉ hoạt động miễn khi giá trị tra cứu dưới 255 ký tự. Nếu lớn hơn bạn sẽ gặp lỗi #VALUE!.

Nguyên nhân khiến hàm hlookup không hoạt động

– Hàm hlookup trong excel không thể tự nhìn lên trên mà chỉ có thể tìm kiếm ở hàng trên cùng của bảng do đó nếu trong trường hợp các giá trị tra cứu nằm ở một số hàng khác, thì kết quả sẽ trả về lỗi N/A.

– Đường dẫn đầy đủ đến vùng dữ liệu tra cứu không được chỉ định: Nếu tra cứu từ một file hoặc Sheets khác, hãy nhớ cung cấp đường dẫn đầy đủ và chính xác.

– Khoảng trống bổ sung: Khi công thức HLOOKUP trả về lỗi #N/A, hãy kiểm tra bảng và giá trị tra cứu để tìm khoảng trống thừa.

– Khi thực hiện tra cứu trong Excel theo chiều ngang, trong hầu hết các trường hợp bạn đang tìm kiếm một thứ cụ thể và do đó yêu cầu một kết quả khớp chính xác.

– HLOOKUP trong Excel lấy thông tin về giá trị tra cứu dựa trên số chỉ mục hàng mà bạn chỉ định.

Như vậy bài viết trên đây Hocoffice đã giới hiệu cũng như hướng dẫn đến bạn đọc cách sử dụng hàm Hlookup trong excel để tìm kiếm dữ liệu trong bảng với điều kiện, thông tin cho trước. Hãy áp dụng và thực hiện theo hướng dẫn và cho biết kết quả bạn đã làm được ở bên dưới bài viết nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, bạn có thể tham khảo các bài viết các hàm cơ bản trong Excel khác tại mục Excel cơ bản hoặc tham khảo khóa học Excel online tại Học Office.

Liên hệ ngay với Học Office

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *