Hàm DateDif Trong Excel: Công Thức Tính Thời Gian Đơn Giản Nhất

Có rất nhiều công thức hay hàm có thể tính số ngày, số tháng hay số năm trong Excel. Hôm nay, Học Office giới thiệu tới các bạn một hàm đó là hàm DATEDIF trong Excel – Một hàm tính thời gian đơn giản những chính xác.

Hàm DATEDIF trong Excel là hàm gì?

hàm tính số ngày tháng năm trong excel
hàm tính số ngày tháng năm trong excel

Hàm tính số ngày trong Excel là hàm tính số ngày dựa trên 2 thời điểm cụ thể theo định dạng ngày tháng năm, tính số ngày không nhất thiết phải là ngày mà còn là tính số tháng, tính số năm từ 2 ngày cụ thể.

Ứng dụng tính số ngày trong:

 • Tính hạn sử dụng của sản phẩm
 • Tính số ngày trong tháng tự động trong bảng công
 • Tính số ngày nghỉ trong khách sạn
 • Tính số tuổi

Giới thiệu hàm DateDif

Hàm Datedif là hàm tính khoảng cách thời gian từ 2 ngày cụ thể, ở đây có thể là số ngày, số tháng, số năm, kết quả trả về là một số nguyên dương.

Vậy hàm này có công thức như thế nào? Sử dụng như thế nào? Chúng ta bắt đầu tìm hiểu ngay thôi nào.

Công thức hàm DateDif trong Excel

Công thức: =DATEDIF(start_date, end_date, unit)

Cách dùng hàm Datedif trong Excel
Cách dùng hàm Datedif trong Excel đơn giản dễ hiểu

Trong đó:

 • Start_date: Ngày bắt đầu, có thể được nhập ở dạng chuỗi văn bản đặt trong dấu ngoặc kép hoặc là kết quả của các công thức hay hàm khác
 • End_date: Ngày kết thúc, Cách nhập giống như Start_date
 • Unit: Chỉ số ngày, tháng hay năm mà bạn muốn trả về

Các tham số ngày, tháng, năm của Unit như sau:

 • “Y”: Viết tắt của từ Year (Năm) trả về số năm
 • “M”: Viết tắt của từ Month (Tháng) trả về số tháng
 • “D”: Viết tắt của từ Day (Ngày) trả về số ngày
 • “MD”: Bỏ qua năm và tháng chỉ tính số ngày
 • “YM”: Bỏ qua năm và ngày chỉ tính số tháng
 • “YD”: Bỏ qua năm và chỉ tính số tháng và ngày

Ví dụ 3 trường hợp đặc biệt của hàm DATEDIF

Tham số ngày tháng năm là “MD”

Ví dụ chúng ta có ngày bắt đầu là 15/02/2022 và ngày kết thúc là 25/03/2022, nếu như bình thường chúng ta tính số ngày từ 2 ngày có sẵn kia thì được kết quả là 38. Nhưng khi dùng tham số “MD“, mặc dù số tháng khác nhau nhưng kết quả là 10.

Công thức sẽ như này: =DATEDIF(“15/02/2022″,”25/03/2022″,”md”). Tham số “MD” này sẽ bỏ qua năm và bỏ qua cả tháng luôn chỉ tính mỗi ngày nên 25-15=10 ngày.

Ví dụ về hàm Datedif trong Excel
Ví dụ về hàm Datedif trong Excel dễ hiểu

Tham số ngày tháng năm là “YM”

Ví dụ chúng ta có ngày bắt đầu là 15/02/2021 và ngày kết thúc là 25/03/2022, chúng ta chỉ muốn tính số tháng trong 2 ngày này, không quan tâm năm và ngày. Chúng ta chỉ việc thay tham số ngày tháng năm thành “YM“, công thức như thế này: =DATEDIF(“15/02/2021″,”25/03/2022″,”ym”). Kết quả trả về là 1, các bạn có thể thấy số năm đang khác nhau, ngày cũng đang khác nhau nên nếu dùng tham số là “m” thì kết quả sẽ khác.

Tham số ngày tháng năm là “YD”

Chức năng của nó là sẽ tính số ngày dựa vào tháng, ngày và bỏ qua chỉ số năm. Ví dụ chúng ta có ngày bắt đầu: 15/02/2021 và ngày kết thúc là 25/03/2022, khác với tham số “MD” hay “YM“, ở đây nó sẽ lấy 25/03 – 15/02 ra kết quả là 38.

Công thức sẽ là: =DATEDIF(“15/02/2021″,”25/03/2022″,”yd”)

Các bạn hãy thử lấy 25 cộng với số ngày của tháng 228 rồi trừ đi 15, kết quả sẽ là 38.

Những lưu ý khi sử dụng hàm Datedif

 • Tham số “MD” không nên sử dụng vì kết quả trả về có thể bị âm do ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc
 • Hàm Datedif là hàm ẩn nên khi điền công thức phải gõ đúng
 • Hàm Datedif có thể sử dụng được Excel phiên bản từ 2010 trở lên
 • Ứng dụng trong công thức tính độ tuổi mà bên dưới đây có ví dụ

Excel không có hàm DateDif?

Câu trả lời là Hàm Datedif bị Excel ẩn đi chứ không phải không có nên khi bạn gõ công thức trên bảng tính sẽ không gợi ý công thức hàm cho bạn.

Cách tính số ngày giữa 2 thời điểm

Công thức: =DATEDIF(start_date, end_date, “d”)

Ví dụ chúng ta có 2 ngày cho trước:

 • Ngày bắt đầu: 15/03/2022
 • Ngày kết thúc: 25/03/2022

Chúng ta sẽ thay vào công thức trên như sau:

=DATEDIF(“15/03/2022”, “25/03/2022”, “d”)

Đối với tham số ngày bắt đầu và ngày kết thúc nhập trực tiếp như trên các bạn cần phải đưa vào dấu ngoặc kép, còn đối với dạng là kết quả của công thức khác hay tham chiếu tới một ô sẽ như thế này.

Cách tính số ngày giữa 2 thời điểm
Hàm DateDif Trong Excel: Cách Tính Số Ngày Giữa 2 Thời Điểm

Dạng công thức:

=DATEDIF(DATE(2022,03,15),DATE(2022,03,25),”d”)

Kết quả của hàm DATE sẽ trả về theo thứ tự năm tháng ngày và cũng thuộc dạng công thức.

Dạng tham chiếu tới một ô:

 • Giả sử ô A1 chứa ngày bắt đầu: 15/03/2022
 • ô A2 chứa ngày kết thúc: 25/03/2022

Công thức sẽ như này: =DATEDIF(A1,A2,”d”)

Cách tính số tháng giữa 2 thời điểm

Công thức: =DATEDIF(start_date, end_date, “m”)

Cũng giống như tính số ngày thì cách tính số tháng cũng rất đơn giản, các bạn chỉ việc thay ngày bắt đầu và ngày kết thúc vào công thức bên trên là xong.

Ví dụ chúng ta có ngày bắt đầu là: 15/02/2022 và ngày kết thúc là: 25/03/2022 thì công thức sẽ như sau: =DATEDIF(“15/02/2022”, “25/03/2022”, “m”).

Kết quả sẽ trả về bằng 1, lưu ý cho ngày vào trong dấu ngoặc kép nhé.

Cách tính số năm giữa 2 thời điểm

Công thức: =DATEDIF(start_date, end_date, “y”)

Với công thức tính năm này, chúng ta có thể áp dụng tính số tuổi dựa vào ngày tháng năm sinh và thời gian hiện tại.

Ví dụ chúng ta có ngày tháng năm sinh của một người tên A là: 20/10/1992 thì công thức sẽ như sau: =DATEDIF(“20/10/1992”, Today(), “y”)

Chúng ta sẽ thay hàm Today() vào ngày kết thúc, tham số cuối là y hay year để tính số năm. Và kết quả trả về là 29.

Cách tính số ngày trong một tháng

Giới thiệu tới các bạn một hàm rất hữu ích, hàm này trả về ngày cuối cùng của tháng đó và cũng chính là số ngày trong một tháng. Đó chính là hàm EOMONTH.

Công thức của hàm EOMONTH: =EOMONTH(Start_date,months)

Trong đó:

 • Start_Date: Ngày bắt đầu muốn cộng vào số tháng
 • Months: Số tháng muốn cộng vào

Nói đến đây chắc bạn đã hình dung ra được công thức như thế nào rồi đúng không nào. Vì hàm trả về ngày cuối cùng trong tháng, nên dĩ nhiên khi chúng ta để số tháng là 0 nó sẽ trả về là ngày cuối cùng của tháng đó. Đồng nghĩa với việc kết quả chính là số ngày trong một tháng rồi.

Ví dụ: Các bạn điền công thức sau =EOMONTH(“15/02/2022”,0), kết quả trả về sẽ là 28.

Cách sửa Hàm DATEDIF bị lỗi #VALUE

Nguyên nhân

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra lỗi #VALUE khi gõ công thức hàm DATEDIF, nhưng có một nguyên nhân chính mà ai cũng bị gặp phải đó là gõ sai định dạng ngày tháng.

Giải thích nguyên nhân gây lỗi

Vì đơn giản Excel chỉ hiểu định dạng ngày tháng theo định dạng của máy tính, ví dụ trên máy tính của bạn định dạng ngày tháng đang là Tháng năm ngày thì Excel sẽ lấy định dạng theo máy tính của bạn. Và khi bạn nhập trên Excel lại theo định dạng ngày tháng năm thì chắc chắn sẽ gây lỗi.

Nhìn định dạng ngày của máy tính ở đâu? Bạn hãy nhìn vào phía góc cuối bên phải máy tính của bạn sẽ thấy được.

Cách khắc phục lỗi

Bạn chỉ cần sửa lại định dạng bạn nhập vào Excel, ví dụ hiện tại bạn đang nhập ngày vào Excel theo định dạng ngày tháng năm và định dạng máy tính là tháng ngày năm thì bạn đổi lại sẽ như này:

=DATEDIF(“15/03/2022″,”25/03/2022″,”d”) đổi thành: =DATEDIF(“03/15/2022″,”03/25/2022″,”d”)

Cách sửa Hàm DATEDIF bị lỗi #NAME

Bạn cần phải hiểu lỗi #NAME là gì trước, lỗi #NAME là sai tên, ở đây là sai tên hàm tính toán, là khi bạn nhập công thức vào ví dụ hàm là SUM nhưng lại thừa chữ thành SUMM chẳng hạn thì sẽ xuất hiện lỗi #NAME.

hàm DATEDIF cũng vậy, khi bị trả về lỗi #NAME rất có thể bạn đã bị thừa hoặc thiếu hoặc bị sai chữ trong tên hàm rồi. Cách khắc phục là bạn chỉ cần xem rồi sửa lại tên hàm cho đúng, tương tự như vậy thì các tham số bên trong của hàm DATEDIF cũng vây.

Nếu tham số trong hàm DATEDIF là hàm bất kì nào đó bạn cũng nên kiểm tra lại tên hàm xem đã đúng chưa nhé.

Trên đây là cách sử dụng hàm Datedif trong Excel, các bạn có thể học các hàm khác tại mục Excel cơ bản hoặc tham khảo khóa học Excel online từ cơ bản tới nâng cao dành cho sinh viên năm cuối, người đi làm. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, bạn có thể tham khảo các bài viết các hàm cơ bản trong Excel khác tại mục Excel cơ bản hoặc tham khảo khóa học Excel online tại Học Office.

Liên hệ ngay với Học Office

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *