Hàm And Trong Excel – Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Minh Họa?

Hàm and trong excel – một trong những hàm logic được rất nhiều người dùng sử dụng và áp dụng xem liệu tất cả các điều kiện có đúng hay không. Tuy nhiên trên thực tế việc sử dụng hàm and có khá nhiều vấn đề mà Hocoffice muốn chia sẻ trong bài viết ngày hôm nay.

Trong bài viết này, Hocoffice sẽ hướng dẫn bạn đọc về cách dùng cũng như cú pháp và các ví dụ cụ thể về hàm and trong excel để có thể giúp bạn đọc nắm rõ hơn và biết cách sử dụng hàm and một cách dễ dàng. Cùng theo dõi nhé!

Xem thêm:

Hàm and trong excel là gì?

Hàm and trong excel là một trong các hàm logic khá phổ biến. Hàm and sẽ giúp người dùng có thể dễ dàng kiểm tra một số điều kiện và đảm bảo rằng tất cả chúng đều được đáp ứng. Bên cạnh việc sử dụng hàm and một cách độc lập thì chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp hàm and với các hàm trong excel như hàm IF, OR,… để kiểm tra những giá trị logic khác.

Xét về mặt kỹ thuật, hàm and sẽ kiểm tra các điều kiện mà bạn chỉ định và trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện đánh giá là TRUE, ngược lại là FALSE.

Hàm and trong excel là gì?
Hàm and trong excel

Sử dụng hàm and trong một số trường hợp như sau:

– Hỗ trợ người dùng kiểm tra dữ liệu đã tính đúng hay chưa.

– Giúp người dùng trở nên chuyên nghiệp hơn khi dùng Excel.

– Sử dụng chung với nhiều hàm khác như IF, IFS hoặc OR để tính toán tốt hơn.

Và bây giờ hãy cùng tham khảo về cấu trúc của hàm and cùng với các ví dụ thực hành cụ thể để có thể hiểu và áp dụng đúng vào công việc cũng như học tập nhé.

Cấu trúc của hàm and trong excel

Hàm AND trong Excel có cú pháp sau:

=AND(logical1,[logical2],…)

Trong đó:

– Logical1, Logical2,…: Là những mệnh đề logic.

Cấu trúc của hàm and trong excel
Cấu trúc của hàm and trong excel

Kết quả khi sử dụng hàm AND là:

– TRUE: Nếu như những mệnh đề logic trong bảng dữ liệu đều đúng.
– FALSE: Nếu như các mệnh đề trong bảng logic có một mệnh đề bất kỳ sai.

Cách sử dụng hàm and trong excel

Hàm and sẽ cho phép hỗ trợ tối đa 255 điều kiện và được cung cấp dưới dạng đối số. Các đối số được cung cấp trong hàm and có thể là hằng số, tham chiếu ô, mảng hoặc biểu thức logic. Cú pháp của hàm and trong excel là: AND(logic1, [logic2],…)

Trong đó logic là điều kiện bạn muốn kiểm tra có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE. Điều kiện đầu tiên (logic1) là bắt buộc, các điều kiện tiếp theo là tùy chọn. Mục đích của hàm AND là đánh giá nhiều hơn một phép thử logic cùng một lúc và chỉ trả về TRUE nếu tất cả các kết quả đều ĐÚNG.

Để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn đọc cùng tham khảo qua một số ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1: Để có thể kiểm tra xem giá trị trong ô A3 có lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5 hay không, bạn có thể sử dụng hàm AND với công thức nhập vào ô B3 như sau:

= AND(A3>0;A3>5)

Với công thức trong ô B3, kết quả trả về là TRUE nếu giá trị tại ô A3 lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5, nếu không sẽ hiển thị FALSE

Cách sử dụng hàm and trong excel
Cách sử dụng hàm and trong excel

= AND(A4>0;A4>5)

Tương tự công thức trong ô B4, kết quả trả về là FALSE vì giá trị tại ô A4 mặc dù lớn hơn 0 nhưng lại không thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 5.

Ví dụ 2: Nếu ô A3 chứa ố 50 thì bạn có thể nhập công thức với hàm AND vào ô B3 và B4 để kiểm tra bằng hai công thức sau:

= AND(A3>0;A3>10;A3< 100)

Kết quả hàm AND sẽ trả về là TRUE. Vì hàm này sẽ đánh giá các giá trị được cung cấp và chỉ trả về TRUE nếu tất cả các giá trị được đánh giá là TRUE.

Ngược lại khi bạn nhập công thức như dưới đây vào ô B4.

= AND(A4>0;A4>10;A4<30)

Cách sử dụng hàm and trong excel
Cách sử dụng hàm and trong excel

Hàm AND khi đánh giá và thấy bất kỳ giá trị nào đánh giá là FALSE sẽ trả về FALSE. Lưu ý: Excel sẽ đánh giá bất kỳ số nào ngoại trừ số không (0) là TRUE.

Ví dụ 3:

Giống như đã nói ở phía trên, chúng ta hoàn toàn có thể nhúng hàm AND vào bên trong hàm IF để kiểm tra. Ví dụ bạn có bảng điểm như trên, bạn có thể sử dụng hàm AND dưới dạng logic_test cho hàm IF bằng cách nhập công thức dưới đây vào ô E5 để kiểm tra như sau:

Bước tiếp theo nhấn Enter, bạn sẽ thấy được kết quả đánh giá sinh viên đầu tiên có điểm môn vật lý là 65 điểm, đó là lớn hơn 50 và điểm môn hóa học là 45 điểm nhỏ hơn 80 nên được phân loại là KHÔNG ĐẠT thỏa mãn với yêu cầu.

=IF(AND(C6>=50;D6>=80);”Đạt”;”Không đạt”)

Cách sử dụng hàm and trong excel
Ví dụ Cách sử dụng hàm and trong excel

Hoàn toàn tương tự khi bạn copy công thức trên ô E5 xuống ô E6, kết quả trả về Đạt. Điều này là do điểm môn Vật Lý mà sinh viên này đạt được là 77 điểm và môn Hóa Học là 91 điểm. Cả hai đều đáp ứng điều kiện lớn hơn 50 và lớn hơn 80 điểm. Kết quả trả về là ĐẠT.

Cách sử dụng hàm and kết hợp với hàm if

Hàm and trong excel thường được kết hợp với hàm if để có thể xét nhiều logic cùng một lúc. Cú pháp như sau:

=IF(AND(Điều kiện 1,Điều kiện 2,…),“Giá trị 1”,“Giá trị 2”)

Trong đó:

– Nếu tất cả các điều kiện trong hàm AND đều đúng thì hiển thị “Giá trị 1”

– Nếu có một điều kiện trong hàm AND không thỏa mãn thì hiển thị “Giá trị 2”

Ví dụ cụ thể như sau:

Hãy phân loại học sinh dựa vào điểm lý thuyết và điểm thực hành. Nếu như cả điều thực hành và điểm lý thuyết đều lớn hơn hoặc bằng 5 thì học sinh đó xếp loại ĐẠT, còn nếu có điểm dưới 5 thì học sinh đó KHÔNG ĐẠT.

Cách sử dụng hàm and kết hợp với hàm if
Cách sử dụng hàm and kết hợp với hàm if trong Excel

Bước 1:

– Trước tiên, nhập công thức sau tại ô E4: =IF(AND(C4>=5,D4>=5),”ĐẠT”,”KHÔNG ĐẠT”).

– Với C4, D4 lần lượt là vị trí cột điểm thực hành và lý thuyết của học sinh đầu tiên trong danh sách.

Cách sử dụng hàm and kết hợp với hàm if

Trong đó:

– Điểm thực hành >=5 được viết là C4>=5

– Điểm lý thuyết >=5 được viết là D4>=5

– Hai nội dung này có mối quan hệ VÀ, vì vậy được đặt trong cùng hàm AND

– Các tiêu chí xếp loại ĐẠT/KHÔNG ĐẠT được đặt trong dấu ngoặc kép (” “)

Bước 2: Nhấn enter, chúng ta sẽ thấy được kết quả học sinh đầu tiên có điểm thực hành là 6 lớn hơn 5, nhưng điểm lý thuyết là 4.5 nhỏ hơn 5 nên được xếp loại là KHÔNG ĐẠT thỏa mãn với yêu đề bài đã nêu.

Cách sử dụng hàm and kết hợp với hàm if
Cách sử dụng hàm and kết hợp với hàm if trong Excel

Bước 3: Click vào kết quả ở E4 rồi đưa chuột vào góc phải phía dưới ô sao cho con trỏ chuột chuyển sang hình dấu cộng (+).

Cách sử dụng hàm and kết hợp với hàm if

Sau đó, giữ và kéo chuột đến vị trí bạn mong muốn để áp dụng với ô còn lại, hoặc nháy đúp chuột để áp dụng công thức với toàn bộ ô trong cột, chúng ta sẽ có được kết quả như trên hình.

Cách sử dụng hàm and kết hợp với hàm if
Cách sử dụng hàm and kết hợp với hàm if trong Excel

Một số lưu ý khi sử dụng hàm and

Khi sử dụng hàm and trong excel đòi hỏi người dùng cần lưu ý đến một số vấn đề dưới đây.
– Hàm and trong excel sẽ không hỗ trợ các ký tự đại diện
– Hàm and trong excel không phân biệt chữ hoa cũng như chữ thường
– Hàm and trong excel sẽ trả về #VALUE nếu không tìm thấy hoặc tạo giá trị logic nào trong quá trình đánh giá
– Mọi giá trị văn bản hoặc ô trống được cung cấp làm đối phó sẽ bị bỏ qua

Như vậy bài viết trên đây Hocoffice đã giúp bạn đọc hiểu rõ về cấu trúc cũng như cách dùng và cách kết hợp của hàm and trong excel thông qua các ví dụ cụ thể. Việc kết hợp hàm and với một số hàm khác chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả rất lớn bởi vậy nên bạn đọc cần học thêm về excel cơ bản để có thể dễ dàng kết hợp chúng với nhau. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, bạn có thể tham khảo các bài viết các hàm cơ bản trong Excel khác tại mục Excel cơ bản hoặc tham khảo khóa học Excel online tại Học Office.

Liên hệ ngay với Học Office

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *