Hàm Today Trong Excel: Hàm Trả Về Ngày Tháng Hiện Tại

Một trong những hàm thuộc chủ đề thời gian hay được sử dụng nhất, dễ dùng nhất đó chính là hàm Today trong Excel. Vậy hàm Today là gì? Cách sử dụng như thế nào? Bài viết ngày hôm nay Học Office sẽ giúp các bạn hiểu hơn về hàm này cùng các công dụng tuyệt vời của nó.

Hàm Today là gì?

Hàm Today là hàm trả về ngày tháng năm hiện tại, không trả về giờ phút giây giống hàm NOW. Hàm Today cũng không có đối số nên công thức chỉ có: =TODAY().

Các ứng dụng mà hàm này áp dụng có thể kể đến:

  • Hiển thị ngày hiện tại
  • Hiển thị năm hoặc tháng hiện tại khi kết hợp với hàm khác
  • Tính tuổi
  • Tính hạn sử dụng của sản phẩm

Công thức hàm TODAY trong Excel

Hàm today trong Exel
Công thức Hàm today trong Exel

Công thức đơn giản, không có đối số: =TODAY()

Sau khi bạn nhập hàm này vào ô trong bảng tính, ngay lập tức nó sẽ trả về ngày tháng năm ví dụ: 14/03/2022.

HocOffice sẽ lấy các ví dụ vừa được nói đến phía trên như hiển thị năm hoặc tháng hiện tại khi kết hợp với hàm khác hay tính tuổi,… Ở đây là Hàm Today kết hợp hàm Monthhàm Year.

Ví dụ 1: Hiển thị ngày hiện tại

Công thưc như sau: =DAY(TODAY()), kết quả sẽ trả về ngày hiện tại trong tháng.

Ví dụ 1: Hiển thị năm hiện tại

Công thức rất đơn giản, các  bạn từ Excel điền: =YEAR(TODAY()) kết quả trả về sẽ là năm hiện tại của bạn. Chú ý dấu đóng ngoặc của hàm TODAY đằng sau.

Ví dụ 2: Hiển thị tháng hiện tại

Tương tự như ví dụ 1, các bạn chỉ cần điền: =MONTH(TODAY()) kết quả trả về sẽ là tháng hiện tại trong năm.

Cách tính tuổi bằng hàm Today

Giả sử các bạn sinh ngày 19/10/1991 thì tuổi của bạn được tính bằng năm hiện tại trừ đi năm sinh của bạn. Và công thức tính tuổi từ hàm Today sẽ như sau:

=YEAR(TODAY()) – YEAR(“19/10/1991”)

Chú ý bạn phải nhập đúng theo định dạng ngày giờ trên máy tính, thường thứ tự sẽ là tháng ngày năm. Nếu nhập sai định dạng sẽ bị lỗi #VALUE!.

Tính cộng hay trừ ngày tháng bằng hàm TODAY

Kết quả trả về của hàm TODAY dạng ngày tháng năm nên khi cộng hay trừ ngày tháng giống như cộng hay trừ ngày tháng nhập thường.

Ví dụ ta có ngày: 10/03/2022 muốn tính số ngày tới ngày hiện tại, công thức sẽ như sau:

=TODAY() – “10/03/2022”

Chú ý:

  • Cần đưa ngày vào trong dấu ngoặc kép để Excel hiểu đó là ngày tháng
  • Nhập ngày đúng theo định dạng trên máy tính

Cách tính hạn sử dụng bằng hàm TODAY

Chúng ta có bảng theo dõi hạn sử dụng như sau:

cách tính hạn sử dụng hàm today
Cách tính hạn sử dụng hàm today

Ví dụ này dành cho các bạn đang theo dõi quản lý các sản phẩm bày bán hoặc các nhân viên đang quản lý kho. Ví dụ trên mình lấy chung cho tất cả các sản phẩm đều có hạn sử dụng là 6 tháng. Cần trả về kết quả “Còn hạn” hoặc “Quá hạn“, nếu hiệu số tháng lớn hơn hoặc bằng 6 và hiệu số ngày lớn hơn 0 thì điền “Quá hạn“, ngược lại là “Còn hạn“.

Trong bài viết này các bạn cần một hàm tính toán ngày tháng hàm DATEDIF và kết hợp lệnh if trong excel. Hàm DATEDIF để tính ngày tháng giữa 2 ngày và ở đây là ngày hiện tại và ngày nhập. Các bạn sẽ làm công thức như sau:

tính hạn sử dụng với hàm today
Tính hạn sử dụng với hàm today

=IF(AND(DATEDIF(E4,TODAY(),”m”)>=6,ABS(DATEDIF(E4,TODAY(),”md”))>0),”Quá hạn”,”Còn hạn”)

Đọc thêm:

Giải thích một chút về công thức trên, đầu tiên so sánh số tháng có lớn hơn bằng 6 hay không, tiếp theo so sánh xem ngày có lớn hơn 0 hay không. Vì hiệu số ngày có thể bị âm nên mình đặt hàm ABS bên ngoài để chuyển thành số dương. Hai điều kiện so sánh này cùng kết hợp đặt trong hàm AND, nếu đúng là “Quá hạn” còn ngược lại là “Còn hạn“.

Và kết quả cuối cùng là:

hàm if kết hợp hàm datedif và hàm today
Hàm if kết hợp hàm datedif và hàm today

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về các hàm trong Excel, ứng dụng thực tế của Excel tại mục Excel cơ bản. Hoặc có thể tham khảo khóa học Excel online của Học Office nhé.

Liên hệ ngay với Học Office

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *