[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel “Hiệu Quả” Nhất

Hàm làm tròn trong excel là gì? Bạn đang muốn tìm hiểu về cách làm tròn trong excel? Giả sử như bạn đang có một bảng dữ liệu trả về với rất nhiều chữ số thập phân. Bạn muốn làm tròn đến chữ số thập phân gần nhất nhưng lại không biết thực hiện như thế nào để có thể vừa tiết kiệm được thời gian lại vừa hiệu quả.

Bài viết hôm nay, Học office sẽ chia sẻ đến bạn đọc top 7 hàm làm tròn trong excel được sử dụng nhiều nhất trong tin học. Cùng theo dõi để có thể lựa chọn được cho mình hàm làm tròn phù hợp nhất nhé!

Top 7 hàm làm tròn trong excel phổ biến nhất

Hàm làm tròn trong excel chính là kỹ năng giúp chúng ta có thể làm việc hiệu quả hơn. Dưới đây là 7 cách làm tròn trong excel với 7 cú pháp và cách sử dụng khác nhau.

1. Hàm Round

Hàm Round là một trong những hàm làm tròn trong excel được nhiều người sử dụng nhất trong thời gian gần đây. Hàm Round cho phép người dùng làm trong những số nằm sau dấu chấm hoặc dấu chấm phẩy của số thập phân theo nguyên tắc: những số dưới 5 sẽ được làm tròn xuống, từ 5 trở lên sẽ được làm tròn lên.

Công thức của hàm ROUND: =ROUND(Number, Num_digits)

Trong đó:

– Number là số cần được làm tròn.

– Num_digits là số lượng chữ số mà bạn muốn làm tròn. Num_digits có 3 trường hợp lớn hơn 0, bằng 0 và nhỏ hơn 0.

Trong trường hợp Num_digits > 0:

Nếu bạn có chữ số thập phân 8.15 và muốn làm tròn tới một vị trí thập phân, bạn nhập công thức =ROUND(8.15,1) và nhấn Enter, lúc này hệ thống sẽ làm tròn và cho ra kết quả 8.2.

Tương tự, bạn có chữ số -5.589 và muốn làm tròn tới hai vị trí thập phân, bạn nhập công thức =ROUND(-5.589,2), hệ thống sẽ cho ra kết quả là -5.59.

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

Trong trường hợp Num_digits <>

Ví dụ bạn có chữ số thập phân số 28.15 và muốn làm tròn tới một vị trí thập phân, bạn nhập công thức =ROUND(28.15,-1) và nhấn Enter, kết quả sẽ là 30 hoặc nhập =ROUND(328.15,-2) để làm tròn tới 2 vị trí thập phân, sẽ có kết quả là 300.

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

Trong trường hợp Num_digits = 0:

Ở trường hợp này, hệ thống sẽ tự động làm tròn tới số nguyên gần nhất, ví dụ bạn muốn làm tròn 4.7892, bạn chỉ cần nhập =ROUND(4.7892,0) và bấm Enter sẽ được kết quả là 5.

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

2. Hàm Roundup

Hàm Roundup là hàm làm tròn trong excel có chức năng làm tròn số lên từ đó cho ra kết quả làm tròn lớn hơn giá trị gốc.

Công thức của hàm ROUNDUP: =ROUNDUP(Number, Num_digits)

Trong đó:

– Number là số cần được làm tròn lên.

– Num_digits là số lượng chữ số mà bạn muốn làm tròn. Num_digits có 3 trường hợp lớn hơn 0, bằng 0 và nhỏ hơn 0.

Trong trường hợp Num_digits > 0:

Ở trường hợp này, số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Ví dụ bạn muốn làm tròn 7.725 tới một vị trí thập phân, bạn chỉ cần nhập công thức =ROUNDUP(7.725, 1) và nhấn Enter hoặc =ROUNDUP(7.725, 2) để làm tròn tới 2 vị trí thập phân.

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

Trong trường hợp Num_digits <>

Nếu bạn muốn làm tròn 17.029 tới 1 vị trí thập phân, bạn nhập công thức =ROUNDUP(178.029, -1) thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân tới hàng chục và cho kết quả là 180 và tương tự, bạn nhập =ROUNDUP(178.029, -2) để làm tròn tới hàng trăm.

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

– Trong trường hợp Num_digits = 0:

Trường hợp này hệ thống sẽ tự động làm tròn tới số nguyên gần nhất. Ví dụ, bạn muốn làm tròn 82.76 bạn chỉ cần nhập công thức =ROUNDUP(82.76, 0), kết quả sẽ cho bạn số nguyên gần nhất là 83.

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

3. Hàm Roundupdown

Hàm Roundupdown có chức năng làm tròn số xuống và cho ra kết quả làm tròn nhỏ hơn giá trị gốc.

Công thức của hàm ROUNDDOWN: =ROUNDDOWN(Number, Num_digits)

Trong đó:

– Number là số cần được làm tròn xuống.

– Num_digits là số lượng chữ số mà bạn muốn làm tròn. Num_digits có 3 trường hợp lớn hơn 0, bằng 0 và nhỏ hơn 0.

Trong trường hợp Num_digits > 0:

Ở trường hợp này, số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu bạn muốn làm tròn 12.457 xuống tới một vị trí thập phân, bạn chỉ cần nhập công thức =ROUNDDOWN(12.457, 1) và nhấn Enter hoặc để làm tròn xuống 2 vị trí thập phân bạn nhập =ROUNDDOWN(12.457, 2).

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

Trong trường hợp Num_digits <>:

Nếu bạn muốn làm tròn số 986.255 tới một vị trí thập phân, bạn nhập công thức =ROUND(986.255,-1) và nhấn Enter, kết quả sẽ là 980 hoặc nhập =ROUND(986.255,-2) để làm tròn tới 2 vị trí thập phân, sẽ có kết quả là 900.

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

Trong trường hợp Num_digits = 0:

Trường hợp này hệ thống sẽ tự động làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất. Ví dụ, bạn muốn làm tròn 278.564 bạn chỉ cần nhập công thức =ROUNDDOWN(278.564, 0), kết quả sẽ cho bạn số nguyên gần nhất là 278.

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

4. Hàm Mround

Hàm Mround là hàm làm tròn trong excel được sử dụng để làm tròn đến bội số của số khác.

Công thức của hàm MROUND: =MROUND(Number, Num_digits)

Trong đó:

– Number là số cần được làm tròn xuống

– Num_digits là đối số, có thể lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn 0.

Ví dụ, nếu bạn muốn làm tròn 12.3 thành một số có kết quả là bội số của 3, bạn nhập =MROUND(12.2,3), hệ thống sẽ làm tròn tới giá trị gần nhất của số cần làm tròn và cho kết quả là 12.

Tương tự, ở trường hợp Num_digits nhỏ hơn 0, để làm tròn số 87,65 có kết quả là bội của -4 bạn nhập =MROUND(-87.65,-4), sẽ có kết quả là -88.

Lưu ý rằng, Number và Num_digits phải cùng âm hoặc cùng dương, nếu 2 giá trị này khác dấu, hệ thống sẽ hiển thị lỗi #NUM.

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

5. Hàm Ceiling và hàm Floor

Hàm Ceiling và hàm Floor cũng là một trong những hàm làm tròn trong excel có khả năng làm tròn số đến bội số của số khác như hàm MROUND. Tuy nhiên, hàm CEILING sẽ làm tròn số cách xa số 0 và hàm FLOOR làm tròn trở về số 0.

Công thức của hàm CEILING: =CEILING(Number, significance)

Công thức của hàm FLOOR: =FLOOR(Number, significance)

Trong đó:

– Number là số cần được làm tròn.

– significance là số cần làm tròn đến bội số của nó.

Ví dụ, bạn muốn làm tròn số 124.573 với kết quả là bội số của 0.5, bạn nhập =CEILING(124.573, 0.5) sẽ được giá trị làm tròn là 125. Ngược lại, bạn nhập =FLOOR(124.573, 0.5) để làm tròn xuống 124.5 gần hơn với số 0.

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

Xem thêm bài viết: Hàm So Sánh Trong Excel – Thủ Thuật Đặt Lệnh “Đơn Giản”

6. Hàm Even và hàm Odd

Hàm Even cho phép người dùng làm tròn đến số nguyên chẵn lớn nhất, còn hàm Odd cho phép làm tròn đến số nguyên lẻ nhất. Cả 2 hàm đều làm tròn ra giá trị lớn hơn giá trị gốc.

Công thức của hàm EVEN: =EVEN(Number)

Công thức của hàm ODD: =ODD(Number)

Trong đó: Number là số cần được làm tròn.

Ví dụ, bạn muốn làm tròn 24.76 đến số nguyên chẵn, bạn nhập =EVEN(24.76) kết quả sẽ là 26 và sử dụng công thức =ODD(24.76) để làm tròn đến số nguyên lẻ nhất, cho ra kết quả là 25.

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

7. Hàm Int và hàm Trunc

Hàm INT có chức năng làm tròn một số bất kỳ thành số nguyên.

Công thức hàm INT: =INT(Number) Trong đó: Number là số cần được làm tròn.

Ví dụ, bạn muốn làm tròn 98.64 thành một số nguyên, bạn nhập công thức =INT(98.64), hệ thống sẽ làm tròn thành 98 hoặc =INT(-105.99) để làm tròn -105.99 thành số -106.

[TOP 7] Hàm Làm Tròn Trong Excel "Hiệu Quả" Nhất

Hàm TRUNC được sử dụng để cắt bỏ bớt và giữ những chữ số phía sau dấu chấm hoặc dấu phẩy trong số thập phân.

Công thức của hàm TRUNC: =TRUNC(Number, [Num_digits])

Trong đó:

– Number là số cần được làm tròn.

– Num_digits là số lượng chữ số mà bạn muốn giữ lại dưới dạng số nguyên, có thể lớn hơn 0, bằng 0 và nhỏ hơn 0.

Trong trường hợp Num_digits > 0, nếu bạn muốn làm tròn 78.549 với số chữ số muốn giữ lại sau dấu phẩy là 2, bạn nhập =TRUNC(78.549,2) kết quả sẽ là 78.54.

Trong trường hợp Num_digits <>, hàm TRUNC sẽ làm tròn số sang trái thành một bội số của 10, ví dụ bạn muốn làm tròn 78.549 với Num_digits là -1 thì bạn nhập =TRUNC(78.549,-1) sẽ có kết quả là 70.

Còn khi Num_digits = 0 hoặc không nhập Num_digits, hàm TRUNC sẽ bỏ hết phần thập phân bên phải dấu chấm. Ví dụ, bạn nhập =TRUNC(290.821,0) hoặc =TRUNC(290.821) kết quả sẽ ra là 290.

Tổng hợp 7 hàm làm tròn trong excel được chia sẻ trên bài viết hoàn toàn có thể giúp bạn áp dụng vào công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hy vọng những thông tin về các hàm trong excel kể trên sẽ hữu ích đến bạn đọc. Nếu còn thắc mắc về các vấn đề trong excel cơ bản, đừng quên để lại bình luận ở phía dưới nhé!

Liên hệ ngay với Học Office

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *