Cách Tạo Biểu Đồ Trong Excel Thao Tác Nhanh – Đẹp

Để dễ dàng thực hiện thống kê và biểu đạt các con số bằng biểu đồ, chúng ta sẽ cấn thực hiện cách tạo biểu đồ trong Excel. Và làm thế nào để thực hiện thao tác này? Trong bài viết dưới đây, Học Office sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo biểu đồ trong Excel trong từng trường hợp!

Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel

Cách tạo biểu đồ trong Excel cực dễ và đa dạng với nhiều hình dạng như đường, cột, tròn. Dưới đây là các bước chi tiết:

1. Cách tạo biểu đồ đường trong Excel

Bước 1: Chọn Design trên thanh công cụ > Chọn Change Chart Type trên mục Type.

Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel
Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel

Bước 2: Trên cột danh mục biểu đồ chọn biểu đồ đường, rồi chọn kiểu biểu đồ theo nhu cầu > Enter hoặc nhấn OK.

Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel
Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel

Bước 3: Vào mục Chart Title để đổi tên biểu đồ, rồi nhập tên biểu đồ bạn muốn đặt.

Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel
Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel

2. Cách tạo biểu đồ cột trong Excel

Bước 1: Chọn bôi đen vùng dữ liệu mà bạn muốn tạo biểu đồ cột.

Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel
Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel

Bước 2: Chọn Insert > Trong Charts rồi chọn biểu đồ cột.

Bước 3: Nhấn để chọn kiểu biểu đồ.

Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel
Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel

Bước 4: Vào mục Chart Title để đổi tên biểu đồ, rồi nhập tên biểu đồ bạn muốn đặt.

Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel
Hướng dẫn cách tạo biểu đồ trong Excel

3. Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel

– Chọn thẻ Insert trên thanh công cụ > Trong mục Chart chọn biểu tượng biểu đồ tròn > Hãy chọn kiểu biểu đồ phù hợp.

Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel
Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel

– Kết quả biểu đồ sẽ được hiển thị như hình minh họa dưới đây.

Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel
Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel

4. Cách tạo biểu đồ miền trong Excel

Bước 1: Trên thanh công cụ chọn thẻ Insert > Trong mục Charts chọn Recommended Charts.

Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel
Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel

Bước 2: Tiếp tục chọn All Charts > Chọn biểu đồ miền.

Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel
Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel

Bước 3: Sau đó chọn phân loại biểu đồ miền > Chọn kiểu biểu đồ phù hợp > OK.

Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel
Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel

Bước 4: Vào mục Chart Title để đặt tên biểu đồ.

Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel
Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel

Vậy là bạn đã hoàn tất biểu đồ miền trên Excel.

Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel
Cách tạo biểu đồ tròn trong Excel

Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010

Để tạo biểu đồ cột và đường trong Excel 2010 sẽ có 3 cách nhanh và đơn giản:

1. Sử dụng tính năng Recommended Charts

– Chọn và bôi đen cùng dữ liệu bạn muốn sử dụng vẽ biểu đồ, rồi chọn Insert > Recommended Charts.

Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010

– Excel sẽ đề xuất cho bạn các mẫu biểu đồ kết hợp cột và đường để chọn làm. Chọn biểu đồ phù hợp với nhu cầu và dữ liệu là xong.

Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010

2. Sử dụng Combo Charts

– Chọn và bôi đen dữ liệu cần vẽ > Insert > Combo Chart.

Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010

– Chọn Switch Row/Column để thanh đổi giá trị trục ngang phù hợp.

Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010

– Chọn vào cột hoặc đường và thực hiện định dạng:

  • Chọn Change Chart Type để chọn loại biểu đồ muốn vè cho từng nhóm dữ liệu.
  • Chọn Primary Axis nếu lấy giá trị cột bên trán, chọn Secondary Axis nếu lấy giá trị theo cột phải.
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010

3. Tùy biến để sửa thành biểu đồ kết hợp đường cột

– Chọn và bôi đen vùng dữ liệu, trên thanh công cụ chọn Insert > Column.

Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010

– Rồi chọn Switch Row/Column để thanh đổi giá trị trục ngang sao cho phù hợp.

Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010

– Chọn vào cột bất kì trong biểu đồ, nhấp chuột phải > Chọn Fomat Data Series…

Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010

– Vào Fomat > Chịn %DS dầu vs DS hạt nêm như hình minh họa dưới.

Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010

– Chọn Secondary Axis > Nhấp chuột phải vào cột và chọn Change Chart Type > Line > Chọn mẫu biểu đồ đường bạn muốn dùng.

Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010

Hoàn thành các bước trên bạn sẽ nhận được biểu đồ đường và cột như hình minh họa dưới đây.

Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010
Cách vẽ biểu đồ cột và đường trong Excel 2010

Cách vẽ biểu đồ x y trong excel

Để chỉ bạn cách vẽ biểu đồ x y trong Excel (đồ thị hàm số) rõ hơn, ta hay theo dõi ví dụ minh họa dưới đây:

– Dãy X bao gồm: -2, 2.5, 1, -3, 5.
– Dãy Y bao gồm: 0, -1, 3.5, 2, -5.

Bước 1: Chọn và bôi đen số liệu ở dãy X (không tô phần chữ).

Cách vẽ biểu đồ x y trong excel
Cách vẽ biểu đồ x y trong excel

Bước 2: Chọn Insert trên thanh công cụ > Chọn mục Charts.

Cách vẽ biểu đồ x y trong excel
Cách vẽ biểu đồ x y trong excel

Bước 3: Nhấp vào Scatter X & Y > Chọn kiểu đồ thị bạn thấy phù hợp.

Cách vẽ biểu đồ x y trong excel
Cách vẽ biểu đồ x y trong excel

Bước 4: Nhấp chuột vào dãy số bên trái đồ thị > Nhập giá trị Min, Max ở Bounds.

Cách vẽ biểu đồ x y trong excel
Cách vẽ biểu đồ x y trong excel

Bước 5: Nhấp biểu tượng hình phễu rồi chọn Select Data.

Cách vẽ biểu đồ x y trong excel
Cách vẽ biểu đồ x y trong excel

Bước 6: Hộp thoại mới mở ra, chọn Add.

Cách vẽ biểu đồ x y trong excel
Cách vẽ biểu đồ x y trong excel

Bước 7: Tại Series Y values > Chọn mũi tên hướng lên.

Cách vẽ biểu đồ x y trong excel
Cách vẽ biểu đồ x y trong excel

Bước 8: Xóa dữ liệu ở trong dòng Edit Series > Chọn dãy số liệu ở dãy Y > Nhấn mũi tên hướng xuống.

Bước 9: OK > Nhấn OK tiếp để vẽ đồ thị hàm số.

Cách vẽ biểu đồ x y trong excel
Cách vẽ biểu đồ x y trong excel

Ta sẽ nhận được kết quả như hình dưới đây.

Cách vẽ biểu đồ x y trong excel
Cách vẽ biểu đồ x y trong excel

Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột

Các bước thực hiện hiển thị giá trị trên biểu đồ cột như sau:

Bước 1: Tạo biểu đồ như hướng dẫn ở trên.

Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột
Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột

Bước 2: Định dạng biểu đồ: Nhấn cuột vào phần Tổng và chọn Change Chart Type.

Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột
Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột

Bước 3: Chọn một đường đồ thị bất kỳ ở hộp thoại Change Chart Type và ta sẽ có một biểu đồ như hình dưới đây.

Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột
Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột

Bước 4: Nhấn vào đường đồ thị vừa tạo > Chọn Add Data Labels.

Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột
Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột

Bước 5: Các số đại diện cho giá trị từng cột sẽ xuất hiện phía trên, ta nhấn vào một số bất kỳ, rồi nhấn Format Data Label.

Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột
Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột

Bước 6: Tại Label Option > Tích Above để đưa số lên đầu các cột.

Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột
Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột

Tắt của sổ Label Options ta sẽ có kết quả như hình dưới đây.

Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột
Cách hiển thị giá trị trên biểu đồ cột

Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc thực hiện cách tạo biểu đồ trong Excel. Hy vọng bạn đã thành công áp dụng được cho trang tính của mình. Để học thêm các thủ thủ thuật Excel cơ bản hãy tham khảo các bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Liên hệ ngay với Học Office

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *