Khóa Học Excel Online Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

199.000 

Bài học: 146

Bài tập kiểm tra: 10

Kiến thức mục tiêu:

Tư duy thực chiến xử lý bài toán, không thụ động học qua các hàm

Sử dụng thành thạo các hàm trong Excel và vận dụng hiệu quả vào công việc.

Thành thạo với báo cáo bảng biểu và phân tích công việc theo cách dễ dàng nhất

Nắm được cách thức làm việc cơ bản của Excel để học tập nâng cao và thao tác thành thạo các tính năng

Làm được tất cả các bài tập trên nhóm, tự tạo ứng dụng bảng chấm công, quản lý kho, quản lý nhân sự