Tổng hợp các hàm logic trong Excel

Tổng hợp các hàm logic trong Excel

Chào các bạn, chắc hẳn khi đã và đang làm việc với Excel hằng ngày sẽ không thể tránh khỏi sử dụng các hàm trong Excel và hàm Logic không phải là ngoại lệ. Việc sử dụng thành thạo được hàm logic trong Excel là cách bạn nắm được tư duy đúng sai áp dụng vào một điều kiện nào đó. Bài viết này tổng hợp các hàm Logic trong Excel cho bạn một cái nhìn tổng quát nhất với nó.

excel ke toan

Tổng hợp các hàm logic trong Excel
Tổng hợp các hàm logic trong Excel

1. Hàm And

 • Ý nghĩa: Hàm And được dùng khi muốn kết hợp nhiều điều kiện với nhau; hàm And trả về giá trị “TRUE” nếu tất cả các điều kiện là đúng, hàm And trả về giá trị “FALSE” nếu các điều kiện là sai.
 • Cách sử dụng: Hàm And thường được dùng với hàm IF để tính tổng thỏa mãn nhiều điều kiện.
 • Cấu trúc: =And([logical1], [logical2], [logical3]…)
 • Bạn có thể dùng hàm AND() bất cứ chỗ nào bạn muốn, nhưng thường thì hàm AND() hay được dùng chung với hàm IF().

Trong đó: logical: là những biểu thức sẽ được xét xem đúng (TRUE) hay sai (FALSE)

Ví dụ: Duyệt tên và giới tính của học viên xem đúng hay sai

Với công thức ở C6:= AND(A6=”Nguyễn Văn Đạt”,B6=”Nam”)

Nếu đúng thì kết quả sẽ trả về là TRUE

Hàm And trong Excel
Hàm And trong Excel

Ví dụ:
=IF(AND(B2 > 0, C2 > 0), “1000”, “No bonus”)
Nếu giá trị ở B2 và ở C2 lớn hơn 0, thì (thưởng) 1.000, còn nếu chỉ cần một trong 2 ô B2 hoặc C2 nhỏ hơn 0, thì không thưởng chi cả.
=FALSE(): Có thể nhập trực tiếp FALSE vào trong công thức, Excel sẽ hiểu đó là một biểu thức có giá trị FALSE mà không cần dùng đến cú pháp của hàm này Học kế toán ở đâu tốt

2. Hàm Or

 • Ý nghĩa: Or có nghĩa là hoặc, hàm or được sử dụng khi người dùng muốn tổng hợp các dữ liệu thỏa mãn ít nhất 1 trong số các điều kiện đã có; Nếu một trong số các điều kiện là đúng hàm or sẽ trả về giá trị “TRUE”; nếu tất cả các điều kiện là sai, hàm OR trả về giá trị “FALSE”
 • Cách sử dụng: Hàm Or thường được dùng với hàm IF để tính tổng của các giá trị thỏa mãn một trong số các điều kiện.
 • Cấu trúc: =Or([logical1], [logical2], [logical3]…)

Trong đó: logical: là những biểu thức sẽ được xét xem đúng (TRUE) hay sai (FALSE)

Ví dụ:
=IF(OR(B2 > 0, C2 > 0), “1000”, “No bonus”)
Nếu giá trị ở B2 hoặc ở C2 lớn hơn 0 (tức là chỉ cần 1 trong 2 ô lớn hơn 0), thì (thưởng) 1.000, còn nếu cả 2 ô B2 hoặc C2 đều nhỏ hơn 0, thì không thưởng chi cả.
=TRUE(): Có thể nhập trực tiếp TRUE vào trong công thức, Excel sẽ hiểu đó là một biểu thức có giá trị TRUE mà không cần dùng đến cú pháp của hàm này
Bỏ qua những ô bị lỗi khi chạy công thức

3. Hàm NOT

 • Ý nghĩa: Dùng để đảo ngược giá trị của đối số nhập vào. Nếu đối số cho giá trịTRUE nó sẽ trả về FALSE, ngược lại đối số cho giá trị FALSE, nó sẽ trả về TRUE
 • Cấu trúc: =NOT(logical)

Trong đó: Logical: giá trị hoặc một biểu thức cho giá trị là TRUE hoặc FALSE.

4. Hàm IF

 • =IF (logical_test, value_if_true, value_if_false) : Dùng để kiểm tra điều kiện theo giá trị và công thức
 • Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2) Nếu điều kiện đúng thì hàm trả về giá trị 1, ngược lại hàm nhận giá trị 2

(Lập luận: “Nếu tôi đúng thì làm cho tôi cái này, nếu tôi sai thì làm cho tôi cái kia”.. Có lẽ trong chúng ta ai cũng hiểu.)

Cú pháp đơn giản nhất

Cú pháp: IF(logical_test, value_is_true)
logical_test: Một biểu thức sẽ được xét xem đúng (TRUE) hay sai (FALSE)
value_is_true: giá trị trả về khi biểu thức logical_test được kiểm tra là đúng (TRUE)

Ví dụ:
=IF(A1 >= 1000, “It’s big!”)
Nghĩa là, nếu giá trị ở A1 lớn hơn hoặc bằng 1000, thì kết quả nhận được sẽ là “It’s big!”, còn không, nếu A1 nhỏ hơn 1000, kết quả sẽ là FALSE.

Hàm IF lồng nhau

Khi một hàm If nhiều điều kiện dạng khoảng số nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng đế hàm if lồng nhau để vét cạn các trường hợp của chúng. Việc làm này sẽ làm giảm thời gian xử lý công thức của Excel và nhìn công thức cũng ngắn gọn hơn rất nhiều.

Đọc thêm:

Ví dụ: Cho một bảng điểm của các sinh viên, nếu điểm trung bình trên 8 là học sinh giỏi, từ 6.5 tới 8 là học sinh khá, từ 5 tới 6.5 là học sinh trung bình còn lại là học sinh kém.

Ví dụ này áp dụng hàm if lồng vào nó các bạn sẽ phải tìm mốc điểm cao nhất hoặc thấp nhất để làm mốc cho điều kiện đầu tiên. Để từ đó sẽ làm các điều kiện giảm dần hoặc tăng dần ngược lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *