Cách sử dụng Hàm Sumif nhiều điều kiện trong excel

Hàm sumif trong excel luôn chỉ có 1 điều kiện đi kèm, vậy hàm sumif có nhiều điều kiện sẽ như thế nào? Bài viết này Học Office sẽ hướng dẫn cách sử dụng và ví dụ thực tế.

Hàm Sumif là gì?

Nhắc lại một chút về khái niệm hàm sumif là gì để các bạn có thể nhớ lại ý nghĩa cũng như cách dùng của hàm này. Hàm Sumif là hàm tính tổng có điều kiện một phạm vi theo hàng ngang hoặc hàng dọc có điều kiện nhất định.

Công thức hàm sumif:

=SUMIF(Range, Criteria, Sum_Range)

Trong đó:

 • Range: Vùng đặt điều kiện, ở đây là hàng hoặc cột;
 • Criteria: Điều kiện cho vùng đặt điều kiện trên;
 • Sum_Range: Vùng cần tính tổng, cũng là hàng hoặc cột.

Hàm Sumif nhiều là gì?

Hàm Sumif 2 điều kiện hay nhiều điều kiện thực chất chính là hàm sumifs, các bạn có thể thấy đằng sau sumif có chữ “s” thể hiện số nhiều. Vậy có thể nói khi chúng ta muốn tính tổng có nhiều hơn 2 điều kiện thì chúng ta sẽ sử dụng hàm Sumifs còn lại nếu là một điều kiện thì chúng ta sẽ sử dụng hàm sumif.

Đọc thêm:

Công thức hàm sumifs sẽ  khác công thức hàm sumif một chút ở thứ tự các thành phần có trong công thức. Công thức hàm sumifs sẽ như thế này:

=SUMIFS(Sum_Range, Criteria_range1, Criteria1,…)

Trong đó:

 • Sum_Range: Phạm vi tính tổng là cột hoặc hàng
 • Criteria_range: Vùng điều kiện cũng theo hàng ngang hoặc hàng dọc
 • Criteria: Điều kiện

Lưu ý: Sau khi điền vùng điều kiện 1, điều kiện 1 thì tiếp tục điền các vùng điều kiện và điều kiện khác nếu có. Phần vùng tính tổng, vùng điều kiện phải đồng dòng hoặc đồng cột nghĩa là nếu vùng tính tổng là cột thì vùng điều kiện cũng vậy. Độ dài vùng tính tổng và vùng điều kiện phải bằng nhau nếu không kết quả trả về bị lỗi.

Ví dụ thực tế về hàm sumif nhiều điều kiện

Ví dụ 1: Tính tổng công thực tế của bộ phận kinh doanh với những người có họ là “Nguyễn”

ví dụ hàm sumif có 2 điều kiện
ví dụ hàm sumif có 2 điều kiện

Ví dụ này có 2 điều kiện chắc chắn không thể dùng hàm sumif được vì hàm sumif đơn giản chỉ dùng có một điều kiện. Yêu cầu cần tính tổng với 2 điều kiện sau:

 • Theo bộ phận là “Kinh doanh
 • Theo Họ bắt đầu bằng “Nguyễn

Vùng cần tính tổng là cột “Công thực tế“. Sau khi đã xác định được tất cả những thành phần trong công thức xong chúng ta bắt đầu vào viết công thức như sau.

hàm sumif có 2 điều kiện
hàm sumif có 2 điều kiện

Công thức hàm sumif nhiều điều kiện như sau:

=SUMIFS(Q5:Q17,B5:B17,B6,C5:C17,”Nguyễn*”)

 • Vùng Q5:Q17 là vùng tính tổng công thực tế
 • Vùng B5:B17 là vùng hay cột điều kiện 1
 • Ô B6 là điều kiện 1 “Kinh doanh
 • Vùng C5:C17 là vùng điều kiện 2
 • Nguyễn*” là điều kiện 2 với dấu * là đại diện cho những kí tự phía sau.

Và kết quả sau cùng là 141.

ví dụ hàm sumifs
ví dụ hàm sumifs

Các bạn chú ý khi chọn vùng cần phải chính xác không thiếu, không thừa để tránh xuất hiện lỗi. Sửa công thức khá đơn giản nhưng sẽ mất thời gian cho các bạn, đặc biệt là những bạn mới làm quen với hàm nên cẩn thận khi dùng hàm.

Ví dụ 2: Tính Tổng tiền các sản phẩm có số lượng lớn hơn 90 và đơn giá lớn hơn 500,000

bài tập hàm sumifs
bài tập hàm sumifs

Yêu cầu: Tính tổng tiền các sản phẩm có số lượng lớn hơn 90 và đơn giá lớn hơn 500,000

Phân tích: Tách các vùng điều kiện, điều kiện và vùng tính tổng như sau

 • Vùng hay cột tính tổng: Cột thành tiền
 • Vùng hay cột điều kiện 1: Cột Số lượng
 • Điều kiện 1: “>90”
 • Vùng hay cột điều kiện 2: Cột Đơn giá
 • Điều kiện 2:>500000

Tất cả những toán tử đều phải cho vào dấu ngoặc kép không được thiếu hoặc thừa nếu không sẽ gây lỗi. Sau khi đã phân tích được các thành phần trong công thức chúng ta sẽ bắt đầu ghép công thức.

bài tập hàm sumif có 2 điều kiện
bài tập hàm sumif có 2 điều kiện

Công thức điền vào ô I7 là:

=SUMIFS(G6:G16,E6:E16,”>70″,F6:F16,”>500000″)

Các bạn chú ý thứ tự các thành phần phía bên trên:

 • Vùng tính tổng G6:G16: Cột thành tiền
 • Vùng điều kiện 1 E6:E16: Cột Số lượng
 • Điều kiện 1 “>70
 • Vùng điều kiện 2 F6:F16: Cột đơn giá
 • Điều kiện 2 “>500000

Và kết quả cuối cùng sẽ là 45,000,000 các bạn định dạng dấu ngăn cách phần nghìn trong mục Number.

ví dụ hàm sumif
ví dụ hàm sumif

Trên đây là 2 ví dụ về cách sử dụng hàm sumif nhiều điều kiện để các bạn có thể thực hành làm theo. Các bạn có thể tải file excel 2 ví dụ trên để thực hành và thay đổi một số câu hỏi. Ngoài ra, có thể tham khảo các bài viết Excel khác tại mục Excel cơ bản hoặc tham khảo khóa học Excel online tại Học Office.

Link tải Google Drive: Ví dụ hàm sumif có 2 điều kiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.